Chính Sách Điều Khoản

Chính Sách Điều Khoản Bảo Mật Miễn Trừ Trách Nhiệm

Blog hanvanhan.com có thể thu thập thông tin của quý độc giả khi sử dụng 1 số sản phẩm dịch vụ bên blog.

Mọi thông tin của quý khách hàng được bảo mật thông tin, KHÔNG chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 về Tên, Tuổi, Nơi sinh sống và làm việc.

Sử dụng, chia sẻ thông tin trên blog hanvannhan.com nhớ ghi nguồn.

Mọi thông tin được đăng tải trên blog hanvannhan.com mang tính chất tham khảo.

Thông tin được chia sẻ có thể đúng ở thời điểm đăng tải nhưng chắc 100% đúng ở thời điểm bạn đọc và áp dụng. Nên thử nghiệm demo trước và chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất.

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ

Chat hỗ trợ
Chat ngay